Виховна година "Конфлікти. Як їх вирішити"

Мета: формувати уявлення дітей про різні варіанти людського спілкування; учити уникати конфліктних ситуацій і своєчасно вирішувати їх, не допускаючи переростання в конфлікт; формувати конфліктну компетентність вихованців, соціально схвалювані форми поведінки; виховувати шанобливе ставлення.

Хід виховної години

Керівник. Починаючи годину спілкування, давайте привітаємося одне з одним. Робити це будемо незвичним чином. Я називатиму спосіб вітання, а ви маєте привітатися цим способом з якомога більшою кількістю дітей.

Способи вітання:

— зустріч близьких друзів;

— зустріч ділових людей.

Гра «Вітання»

Вітаються одне з одним, але не просто так, а фантазуючи при цьому. Як подати руку? Як близько підійти? Який вираз обличчя буде при цьому?

Учні ходять по класу мовчки, ні з ким не розмовляючи — це підвищує концентрацію уваги й надає дії привабливості новизни.

Рукостискання — це символічний жест відкритості й доброї волі. Важливо, що при цьому відбувається контакт очима — це сприяє виникненню позитивної внутрішньої установки.

Метод «Крила і зуби»

Необхідні матеріали: лист ватману, на якому намальована земля (болото) і небо, листочки у формі пташок і крокодилів, скотч.

Дітям пояснюють те, що починаючи будь-яку справу, людина має очікування і побоювання. Уявіть, що очікування — це пташки, а побоювання — крокодили. Напишіть на листочках очікування і побоювання, приклейте на лист ватману, де зображено болото і небо.

Усі діти пишуть на листках очікування і побоювання, потім наклеюють на ватман. Один учень читає за крокодилів, а інший за пташок.

Керівник коментує висловлювання, оскільки деякі очікування можуть не здійснитися.

Керівник. Конфлікти. Які їх наслідки? Чи вважаєте ви, що це питання актуальне для нашої групи?

1. Я вважаю, що конфлікт — це...

а) невдоволення ким-небудь або чим-небудь;

б) нерозуміння людьми одне одного, сварка;

в) розбіжності між людьми, зіткнення різних думок.

2. Якщо я бачу, що людина помиляється, то...

а) я скажу все, що про неї думаю;

б) краще промовчу;

в) постараюся коректно висловити свою думку.

8. Якщо я потрапляю в конфліктну ситуацію, то найчастіше вирішую її таким чином:

а) наполягатиму на своєму;

б) припиняю спілкування з цією людиною;

в) постараюся знайти компроміс. 4. Що найчастіше є причиною конфлікту?

а) поведінка людей, невміння спілкуватися;

б) зіткнення через життєві ресурси;

в) неспівпадання життєвих позицій;

г) різниця в інтелектуальному рівні;

д) расові й національні відмінності.

Б. Я думаю, що жити без конфліктів можна, тому що...

а) я так не думаю;

б) це зберігає нервову систему;

в) будь-які конфлікти можна вирішити мирним шляхом.

в. Я думаю, що прожити без конфліктів неможливо, оскільки...

а) я так не думаю;

б) це емоційна розрядка;

в) іноді треба вміти захистити себе.

Керівник. Тема нашої години спілкування — конфлікти.

Які емоції та асоціації викликає у вас це слово? (Лайка, сльози, бійки, синяки, кулаки, сварки, образи, вбивства, руйнування сім'ї, втрата роботи, в'язниця тощо.)

Як бачимо, переважають негативні емоції та асоціації. Невже нічого позитивного немає в конфліктах? (Пошуки істини, відкриття, самоствердження тощо.)

Чи можуть люди обходитися без конфліктів?

У тлумачному словнику слово «конфлікт» означає «зіткнення, серйозна розбіжність, суперечка». Для виникнення конфлікту потрібна конфліктна ситуація. Але далеко не кожна ситуація веде до конфлікту. Має бути інцидент.

Робота в групах

Перша група вхованців пояснює, кого ми називаємо «конфліктною людиною».

Друга група пояснює, що означає «конфліктна ситуація».

Третя група з'ясовує значення слова «інцидент».

Четверта група пояснює значення слова «компроміс».

(Діти дають короткі відповіді на запитання. Висловлювання не оцінюються й не обговорюються.)

Необхідні матеріали: кольорові картки, фломастери, скотч.

Керівник записує основні думки на заздалегідь приготовлених кольорових картках.

Конфлікт — це зіткнення інтересів. І, як будь-яке зіткнення, конфлікт може принести і радість перемоги, і гіркоту поразки. Поведінку людей у конфліктних ситуаціях вивчає наука конфліктологія. З точки зору цієї науки, є чотири стратегії поведінки під час конфліктів: пристосування, уникнення, співпраця, суперництво, їхні характеристики занесені в таблицю.

Усі позиції в таблиці переплуталися. Вгадайте за описом, про яку стратегію поведінки йдеться. (Керівник читає опис поведінки.)

Діти відновлюють логічні ланцюжки стрілками, вказують правильне розташування позицій.

Принесення в жертву власних інтересів заради інтересів Іншого. Ця стратегія характеризує мирну, поступливу людину. (Пристосування.)

Ухилення від прийняття рішень. Найчастіше цю стратегію використовують люди, невпевнені в собі. (Уникнення.)

Пошук рішення, що влаштовує обидві сторони. Цієї стратегії зазвичай дотримуються сильні, зрілі, упевнені в собі люди. (Співпраця.)

Конкуренція — прагнення домогтися свого за рахунок іншого. Найчастіше цю стратегію використовують люди, упевнені в собі, агресивні, амбітні. (Суперництво.)

Конфлікту можна уникнути, усе залежить від того, як особа сприймає й оцінює ситуацію. Якщо особа оцінює ситуацію як конфліктну, то відбувається конфліктна взаємодія. Конфлікт починає жити своїм життям. Дії конфліктних сторін «підганяються» під конфліктну ситуацію, втягуються нові сили та способи конфронтації. Починається ескалація конфлікту. Останній етап — це спад конфлікту і його вирішення. Залежно від способів вирішення воно може бути конструктивним і деструктивним. (По ходу розповіді з'являється модель конфлікту на кольорових картках.)

Модель конфлікту

Конфліктна ситуація

Інцидент

Конфліктна взаємодія

Вирішення конфлікту

Конструктивне

Деструктивне

Керівник. Прошу звернути увагу на два моменти. По-перше, дуже багато залежить від позиції самої людини. Саме вона визначає ситуацію як звичайну або як конфліктну для себе. На якому ще етапі хід конфліктної ситуації залежить від самої людини? (На етапі вирішення конфлікту.)

По-друге, за даними соціології імовірність вирішення конфлікту на різних його етапах розвитку різна. Як ви думаєте, на якому етапі вона найбільша? (У фазі виникнення розбіжностей.)

У цьому випадку імовірність вирішення конфлікту — 92 %. При конфліктній взаємодії вона дорівнює 46 %, при ескалації конфлікту — усього лише 5 % і на етапі розв'язання — 20 %. Варто замислитися над тим, як навчитися «відловлювати» конфлікти ще до їх початку! Тут доречно згадати слова польського сатирика Станіслава Єжи Лєца: «Будьте самоуками, не чекайте, поки вас навчить життя!»

Діти рухаються у різних напрямах, хаотично.

Керівник вимовляє команду: «Вухо до вуха».

Діти об'єднуються по парах (з тим, хто ближче стоїть), притуляються вухом до вуха партнера і продовжують рух.

Керівник вимовляє команду: «Спасибі».

Усі діти продовжують рухатися ланцюжком.

Повторюють гру кілька разів, міняючи команди, наприклад «Нога до ноги», «Спина до спини».

Діти об'єднуються в пари, виконуючи команди.

Рольова гра «Контакти і конфлікти»

Керівник. Як же розпізнати стратегії поведінки в конкретних ситуаціях?

Про це ми дізнаємося в ході нашої рольової гри «Контакти і конфлікти». Розгляньте ситуації та оцініть поведінку їх учасників. Спробуйте спрогнозувати наслідки кожного Інциденту. (Учні розігрують заздалегідь підготовлені ситуації.)

Керівник (проводить розбір ситуацій):

— Чи можна назвати цю ситуацію конфліктною?

— Чи є з неї вихід?

— За яких умов можливий конструктивний вихід із цієї ситуації? (Учні обговорюють і приймають колективні рішення.)

Керівник. Яка ж результативність цих стратегій? Яка стратегія приведе до конструктивного вирішення конфлікту? А яка тільки ускладнить його або заведе у безвихідь?

Визначте за описом результативності, про яку стратегію йдеться.

І. Ця стратегія використовується, якщо ціна питання невелика або потрібна пауза для ухвалення рішення. При такому типі поведінки в конфлікті зберігаються стосунки, жодна із сторін не отримує переваги, конфлікт не вирішений, а тільки пригашений. (Уникнення.)

2. Ця стратегія є найефективнішою, тому що в цьому випадку виграють обидві сторони. Стратегія зміцнює стосунки і приносить вигоду обом сторонам. (Співпраця.)

3. Ця стратегія доречна, коли заради збереження стосунків людину готова жертвувати своєю вигодою. В цьому випадку сторона, що йде на поступки, програє іншій стороні. Збереження істинних партнерських стосунків у цьому випадку проблематичне. (Пристосування.) Висновок. Таким чином, при уникненні жодна із сторін не досягає успіху. При суперництві і пристосуванні одна із сторін виграє, а інша програє. І тільки при співпраці виграють обидві сторони.

Групова дискусія

Керівник. У школах верхової їзди не хвалять наїзника, який може утриматися на здибленому коні. Як ви думаєте чому? (Під досвідченим жокеєм кінь ніколи не стає дибки.)

Так само і з конфліктами. Звичайно, розумна, обізнана людина знайде вихід із будь-якого становища, але мудра людина в нього не потрапить. А значить, мудрий не доведе стосунки до конфлікту. Які прийоми і способи існують для запобігання конфлікту?

Відповідь вихованців: Золоте правило спілкування — завжди поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб інші поводилися з тобою.

А які риси характеру потрібні, щоб дотримуватися цього золотого правила? Ці риси даються нам від народження чи їх можна виховати в собі? Яких же висновків ми можемо дійти?

Відповідь учнів: Вирішений конфлікт, комплімент, посмішка зберігають нервову систему людини, а значить і її здоров'я.

Керівник. Життя не прожити без конфліктів, але розумна, культурна людина завжди зможе ефективно вирішити суперечки й розбіжності, гнучко використовуючи різні стратегії: в одних випадках жорстко наполяже на своєму, в інших — поступиться, у третіх — знайде компроміс. Л щоб не помилитися у виборі стратегії поведінки, потрібні життєвий досвід, мудрість і знання. Сподіваюся, дещицю цих знань ви отримали в ході сьогоднішньої години спілкування.

Творча вправа

Керівник починає фразу, учні продовжують її.

Найголовніше, щоб обидві сторони бажали... (вирішення конфлікту).

Розберіться в істинних причинах і зосередьте увагу на проблемі й на тому... (як її розв'язати).

Пробачення допоможе звільнитися від того негативу... (який накопичився в результаті конфлікту).

Дайте можливість партнерові висловитися... (уважно його слухайте).

Надайте співрозмовникові психологічну паузу... (для зняття емоційного напруження}.

Визнавайте свої помилки до того, як співрозмовник почне вас... (критикувати).

Не поспішайте реагувати на чуже... (роздратування).

Ідіть на всі можливі... (компроміси).

Не критикуйте особистість партнера. Ніколи не завдайте емоційної... (шкоди особистості).

Поступайтеся в дрібницях, щоб добитися... (перемоги а головному).

Створіть можливість гідного виходу з конфлікту, щоб «берегти... (час і здоров'я).

Не уникайте конфліктів (вони неминучі!), а намагайтеся їх... (розв'язати або уникнути негативних наслідків).

Пам'ятайте, що безвихідних ситуацій... (не буває).

Назвіть шляхи виходу з конфліктів, їх вирішення.

Діти можуть назвати такі шляхи.

• Доброзичливість.

• Визначити причину конфлікту, намагаючись почути і правильно зрозуміти одне одного.

• Тактовність. Розмова по суті. Пошук компромісу.

• Здатність визнати свою помилку. Пам'ятайте, тільки дурні та небіжчики не змінюють своєї думки.

• Дотримання чужого персонального простору.

• Правильний вибір ролі.

• Уміння слухати й чути одне одного.

• Справедливість.

Керівник. Конфлікти часто отруюють людині життя, порушують звичний ритм, знижують самооцінку. Багато хто прагне знайти мирний спосіб врегулювання конфлікту.

Як бачите, шляхів виходу з конфлікту багато. Отже, якщо ви не помітили, як потрапили в складну ситуацію, що загрожує вийти з-під контролю, вам доведеться застосувати інтелект і вміння спілкуватися, щоб вийти з конфлікту з найменшими втратами. Тут ви можете виявити творчість і придумати нові способи нейтралізації конфліктів.

Вирішення конфлікту

Співпраця:

• Гумор

• Поступка

• Компроміс

• Усвідомлення позицій сторін

Деструктивне:

Погрози, насильство

• Грубість, приниження

Перехід на обговорення особистостей Відхід від вирішення проблеми Розрив стосунків

Підсумок виховної години

Керівник і вихованці повертаються до методу «Крила і зуби». Аналізують, чи здійснилися очікування та побоювання. Керівник просить учнів завжди пам'ятати, Закон ЖИТТЯ: правда.

Метод «Світлофор »

Необхідні матеріали: картки зеленого, жовтого і червоного кольорів для кожного вихованця, ватман, скотч.

Керівник просить учнів вибрати картку того кольору, який, на їхню думку, відповідає оцінці виховної години. Учні наклеюють картки на лист ватману, групуючи їх за кольором: зелений — позитивно, жовтий — нейтрально, червоний — негативно.

Виходить кольорова картина, що відбиває оцінку заходу.

Кiлькiсть переглядiв: 2401

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031