Організація методичної роботи

Результативність роботи закладу забезпечується раціональним підбором кадрів. На сьогодні навчально-виховний процес в закладі забезпечують 23 педагогічних працівників: 17 керівників гуртків на постійній основі, 6 керівників гуртків працюють на умовах сумісництва.

Кожного року проходить звіт закладу перед громадськістю селища Новоархангельськ. Оцінка діяльності закладу завжди схвальна. За відгуками батьків, учнів, випускників БДЮТ, громадськості, керівників установ та організацій району щодо діяльності БДЮТ зроблено висновок, що суспільний рейтинг закладу високий.

Сьогодні Новоархангельський БДЮТ - згуртований колектив однодумців, людей із високою культурою, які бажають працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. У закладі панують організованість, погодженість, єдиний стиль відносин до вихованців, батьків, єдина вимогливість, єдині педагогічні позиції всіх членів колективу до найважливіших питань життя і діяльності закладу. Педагоги мають право на вільний вибір засобів досягнення поставлених цілей, на індивідуальний стиль діяльності, творчий підхід до справи.

Головною стратегією управління навчальним закладом є річний план та план проведення масових заходів, які складено на навчальний та календарний рік і затверджено директором закладу. Плануванням охоплені всі напрямки роботи БДЮТ. Річний план носить дієвий характер.

Методична робота із педагогічними кадрами в закладі здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про позашкільну освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до Концепції розвитку Новоархангельського БДЮТ на період до 2015 року, де окреслені завдання науково-методичної роботи, зокрема:

­ модернізація змісту позашкільної освіти;

­ розробка навчально-виховних, загальнорозвивальних, профільних, профорієнтаційних методик;

­ інтеграція компетентнісного і культурологічного підходів;

­ розробка здоров’язбережувальних технологій;

­ створення ефективних систем виховної роботи за напрямами позашкільної освіти.

Для реалізації мети і завдань роботи закладу щороку видаються накази директора "Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами у навчальному році" (від 31.10.2012 р. № 63, ____________________________).

Згідно з річним планом роботи закладу, педагогічний колектив у 2011/2012 н.р. працював над єдиною методичною проблемою: "Робота з обдарованими дітьми в умовах діяльності позашкільного закладу", у 2013/2014 н.р. розпочата робота над провідною проблемою "Впровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу у Новоархангельському БДЮТ". Реалізуючи проблеми були поставлені завдання і напрями методичної роботи:

­ формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності;

­ вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм навчально-виховної роботи;

­ створення умов для функціонування системи методичної роботи;

­ підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

Методист позашкільного навчального закладу Танасієнко Алла Іванівна на даній посаді працює 2 роки, постійно цікавиться і володіє основами науки, в першу чергу, педагогіки, психології, уміє визначити шляхи вирішення проблем діяльності педагогічного колективу; вивчає перспективні досвіди роботи з педагогічними кадрами; усвідомлює основні вимоги до розробки системи методичної роботи; чітко визначає шляхи організаційно-методичного забезпечення, функціонування та розвитку навчально-виховного процесу в закладі. Алла Іванівна надає методичну допомогу керівникам гуртків у плануванні та організації роботи гуртків, пошуку нових форм та методів і впровадження їх у практику, оновленню добірки матеріалів з досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

Методистом розроблено наступні інформаційно-методичні матеріали: "Методика розробки, вимоги до сучасного заняття та його аналіз", "Інноваційна грамотність педагога, як умова розвитку його професіоналізму".

У закладі функціонує методичний кабінет, який останнім часом поповнився новими матеріалами: методичною літературою, тематичними розробками педагогів, матеріалами з інноваційної діяльності.

Діяльність педагогічного колективу за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію мети, поставленої на початку навчального року в справі навчання та виховання підростаючого покоління, а також на реалізацію чітко визначених принципів організації методичної роботи, на основі яких здійснювався системно-компетентнісний підхід вдосконалення особистості педагога і розвитку його творчого потенціалу.

Враховуючи стратегічні завдання та напрями реформування позашкільної освіти, удосконалення діяльності позашкільних навчальних закладів, у свою чергу, 23 педагоги закладу, які працюють із різними віковими групами, відпрацьовують нові підходи до підвищення особистої кваліфікації.

Щовівторка проводяться наради при директору, та щоп'ятниці методичні оперативки при методисту закладу на яких підводяться підсумки роботи за тиждень та розглядаються завдання на наступний, обговорюється організація методичної роботи та проблемні питання.

У закладі чітко визначений зміст та структура навчально-виховного процесу відповідно до сучасних умов розвитку освіти України.

У 2013 році розпочав роботу персональний сайт Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості (http://n-arkhangel-bdut.edukit.kr.ua/), що сприяло покращенню іміджу навчального закладу, поширенню інформації про нього, розвитку співпраці з іншими навчальними закладами. У роботі з педагогічними кадрами закладу широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет-ресурси. Матеріали постійно викладаються на сторінках сайту закладу.

Методична робота в даному закладі – це складова навчально-виховного процесу, спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності всього освітнього процесу, сприяє не лише вдосконаленню навчально-виховного процесу, а і програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників, тощо. Зміст її роботи організований нестандартно, яскраво, живо, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів; вона надає педагогам відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід на навчально-виховний процес; результат її відчутний на рівні підготовленості дітей, їхнього ставлення до занять, до педагога.

Керівники гуртків, секцій, клубів, інших творчих об’єднань переймаються питаннями оволодіння передовими технологіями навчання й виховання.

У структурі методичної роботи передбачено створення педагогічних проектів, персональних портфоліо, метою яких є створення умов для розвитку ініціативи та творчого пошуку педагогів у конструюванні й застосуванні інтерактивних, нетрадиційних форм організації навчально-виховної діяльності гуртківців, використання досвіду колег; підтримка творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів, популяризація педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на позашкільний навчальний заклад, виявлення кращих навчально-методичних, технологічних розробок, програм, рекомендацій, посібників з науково-технічного профілю; провідного педагогічного досвіду впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, його популяризацію та пропаганду серед педагогів.

Так, створена база персональних портфоліо:

­ керівника закладу Остапенка С.Г. "Керувати – означає вести до успіху інших";

­ методиста закладу Танасієнко А.І. "Педагог – це найтонший інструмент,який вміщує в себе палітру людської діяльності";

­ соціального педагога Мазур І.В. "Якщо говорити мовою символів, то людина – це птах з двома крилами";

­ культорганізатора закладу Западенко Л.В."Виховання дітей це тільки самовдосконалення, якому ніщо не допомагає стільки як діти";

­ керівника гуртків Писакової Н.М."Лише прекрасне буде радісне, вічне і цінне у всі часи";

­ керівника гуртків Доценко Г.М."Розвиваю допитливість, творчі здібності, винахідливість та фантазію дітей";

­ керівника гуртків Лагодієнко С.О. "Бачити в кожній дитині спочатку дитину, а потім учня";

­ керівника гуртків Петренко З.В."Єдність у меті, свобода у творчості, всьому любов";

­ керівника гуртків Сербіненко Н.В." Педагог лиш тоді педагог, коли шлях до дитини віднайде, збереже, розвине, закріпить…".

Методичні матеріали з цієї проблематики розміщено на офіційному веб-сайті закладу та персональних сайтах, блогах працівників.

Однією з дієвих форм навчально-методичної роботи та управління закладом є засідання педагогічної ради. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди у пошуку неформальних, творчих, інтерактивних форм проведення засідань педагогічної ради. Серед цікавих знахідок – педагогічна рада, проведена у форматі відкритої дискусійної трибуни «Територія творчості».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада з проблеми "Формування життєвих компетентностей учнів через використання традиційних та інноваційних методик", до складу якої ввійшли директор Остапенко Станіслав Григорович, методист Танасієнко Алла Іванівна, культорганізатор Западенко Лариса Василівна, голова методичного об’єднання Лагодієнко Світлана Олександрівна, голова творчої групи керівників гуртків Сербіненко Неля Володимирівна.

На засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Аналіз методичної роботи за навчальний рік.

2. Затвердження адаптованих програм, структури та плану методичної роботи на наступний навчальний рік. Ознайомлення з наказом про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі.

3. Затвердження плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між її членами.

4. Підготовка до проведення педагогічних рад, методичних оперативок, інструктивно-методичної роботи по вивченню інструктивно-методичних листів, наказів, нормативно-правового змісту, новинок психолого-педагогічної літератури.

5. Затвердження планів роботи методичного об'єднання керівників гуртків та творчої групи, розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

6. Вдосконалення та запровадження у педагогічну практику керівників гуртків сучасних інноваційних форм та методів проведення занять.

7. Про хід та особливості впровадження нових державних стандартів.

8. Компетентнісний підхід до формування змісту освіти позашкільного закладу та професійної майстерності керівника гуртка.

9. Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес: досвід і проблеми.

10. Про підсумки реалізації провідної методичної проблеми закладу.

11. Захист напрацювань творчої групи на засіданні методичної ради.

12. Планування роботи методичної ради на наступний рік.

Основними принципами організації методичної роботи в позашкільному навчальному закладі є:

­ Відповідність системи методичної роботи позашкільного навчального закладу сучасному замовленню держави.

­ Системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту, форм, методів як цілісної системи позашкільної діяльності.

­ Творчий характер, що обумовлює максимальну активізацію діяльності педагогів.

­ Конкретність, що вимагає врахування особливостей закладу та навчальних закладів району, типу, завдань та програми позашкільної життєдіяльності.

­ Колективний характер, що вимагає поєднання зусиль усіх структур педагогічного колективу.

Зміст діяльності методичної роботи позашкільного складають:

­ аналіз стану професійної компетентності, навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців відповідно до завдань позашкільної освіти на педагогічних радах ("План роботи педколективу БДЮТ з реалізації нової методичної проблеми "Забезпечення компетентнісного підходу в Новоархангельському БДЮТ"" Протокол №1 від 20.01.2012 року; "Технологія розробки навчальних програм" Протокол №2 від 25.05.2012 року; "Компетентність особистості – нова якість результату освіти в позашкільному навчальному закладі" Протокол №3 від 29.08.2012 року; "Компетентнісно-зорієнтована позашкільна освіта: реалізація людино творчого потенціалу" Протокол №4 від 04.01.2013 року; "Шляхи реалізації компетентнісного підходу засобами позашкільної освіти" Протокол №5 від 09.04.2013 року; "Життєва компетентність особистості від теорії до практики" Протокол №1 від 24.09.2013 року; "Впровадження інноваційних технологій під час розвитку полікультурної компетенції" Протокол №2 від 17.12.2013 року; "Навчальні програми як інструмент розвитку життєвої компетентності вихованців", "Компетентнісний потенціал проектної діяльності в ПНЗ", "Звіт педагогів про реалізацію методичної проблеми "Впровадження компетентнісно-зорієнтованого навчання в Новоархангельському БДЮТ"" Протокол №5 від 26.08.2014 року);

­ налагодження пошуково-дослідницької, народознавчої, краєзнавчої роботи, педагогічного проектування з тем "Сонячна країна мрій", "Формування життєвої компетентності особистості";

­ індивідуальне, групове консультування керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля;

­ визначення рівня забезпечення потреб батьків, дітей, громадськості Новоархангельського району в додатковій освіті, прогнозування змін їхніх освітніх запитів (проходить День відкритих дверей "БДЮТ скликає друзів", );

­ розробка критеріїв та проведення моніторингових досліджень (відповідно до наказу КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського" від 10.10.2014 року №85, 86 "Про проведення ІІ етапу моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2014/2015 н.р.");

­ створення освітніх проектів, розробка власних методичних рекомендацій, програм, посібників із проблем позашкільної освіти, пропозицій щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи закладу (керівниками гуртків розроблені адаптовані програми гуртків: крою та шиття "Модниця" (2013 рік); "М'яка іграшка" (2013 рік); художньо-естетичного напряму "Ляльковий театр" (2014 рік); "Бісероплетіння" (2013 рік); "Ансамблю народних інструментів" (2013 рік));

­ пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у позашкільній освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами закладу;

­ вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з проблем планування та організації роботи дитячих творчих об’єднань закладу;

­ підтримка постійних зв’язків із КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського", методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської райдержадміністрації та педагогами-практиками інших типів навчальних закладів.

У закладі створені методичне обۥєднання (керівник Лагодієнко С.О.) із проблеми "Впровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу в Новоархангельському БДЮТ" та творча група (керівник Сербіненко Н.В.) із проблеми "Формування життєвої компетенції вихованців та інноваційні підходи до формування змісту та організації навчально-виховного процесу".

На засіданнях методоб’єднання розглядалися питання у рамках круглого столу "Як виховувати творчу обдаровану особистість", "У пошуках розв’язання проблем важких дітей", заслуховувалися виступи "Шляхи діяльності закладу щодо сприяння здоров'ю дитини", "Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя", "Підвищення ефективності процесу навчання і виховання в закладі", "Структурно-логічна модель роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми", "Сучасні проблеми виховання учнівської молоді та способи її реалізації у позашкільних навчальних закладах", "Використання інтерактивних методик як засіб формування творчої активності вихованців", проходили звіти педагогів про реалізації методичної проблеми закладу та результативність роботи над особистою проблемою. Використовувалися активні форми, такі як: круглий стіл, вернісаж педагогічних знахідок, тренінги, ділові ігри, дискусійні трибуни.

Члени творчої групи проводили майстер-класи "Інтерактивні технології навчання – шлях формування творчої особистості гуртківця", проблемний стіл "Заняття - завжди пошук" (Обмін досвідом з питань створення умов для реалізації творчих потреб особистості). Особливо слід відзначити використання цікавих форм таких, як:

­ круглий стіл "Будуємо майбутнє вже сьогодні";

­ методичний марафон "Нетрадиційні форми проведення занять" (досвід використання);

­ методичний ринг "Думка тих, хто прагне змін";

­ творчі звіти керівників гуртків;

­ ярмарка педідей "Нові форми роботи – виклик часу";

­ конкурс на кращий навчально-методичний матеріал.

Результатом діяльності творчої групи є: методичні рекомендації з різних тем для практичного використання керівниками гуртків, розроблено модель життєво-компетентного випускника БДЮТ.

Практикується проведення практичних семінарів для керівників гуртків з різних тем "Формування життєвої компетентності: суть, досвід, використання, перспективи", "Впровадження інноваційних форм роботи. Методика організації та виконання проектів".

Згідно графіка проводяться відкриті заняття та виховні заходи керівниками гуртків, які атестуються, заняття-взаємовідвідування, аналіз яких обговорюється на засіданнях педагогічних рад, методичних оперативок.

У закладі організовано постійно діючу виставку робіт керівників гуртків, гуртківців і переможців районних масових заходів.

У своїй роботі методист позашкільного навчального закладу Танасієнко А.І. використовує різні форми й методи діяльності, серед яких семінари, практичні заняття, дискусії, конференції, конкурси-захисти, діагностику професійної компетентності керівника гуртка, колективні та індивідуальні консультації тощо.

Випущені методичні бюлетені із теми: "Технології роботи з обдарованими та талановитими дітьми". Розроблено стенди: "Освіта БДЮТ в методичному діапазоні", "Формування життєвої компетентності", "Кейс керівника гуртка", "Атестаційна візитка", "Для вас, батьки", "Рада лідерів учнівського самоврядування", "Наша історія".

Створено електронну базу даних "Презентації та проекти керівника гуртка".

У закладі діє школа молодого педагога із проблеми "Педагогічна компетентність, творчість як основа формування педагогічної майстерності".

Організовано робота соціально-педагогічного семінару-практикуму "Шляхи реалізації компетентнісного підходу засобами позашкільної освіти".

Велику роль відіграє підготовка друкованої продукції з методики організації навчання й виховання дітей і учнівської молоді, розвитку їхніх творчих здібностей відповідно до вподобань, нахилів тощо, а також з узагальнення кращого досвіду позашкільної практики "Разом до вершин педагогічної майстерності".

На протязі навчального року педагоги закладу беруть участь в обласних та районних методичних заходах.

Педагогічний та учнівський колективи закладу на чолі з РМК виступає організатором, проводить та бере участь у низці загально районних методичних заходів:

­ Районний конкурс «Інновації втілені в урок».

­ Районний конкурс на кращий поетичний, прозовий твір «Мова – духовний скарб нації».

­ Свято «Зоряний олімп».

­ Конкурс учнівської творчості та художньої самодіяльності «Сузір’я дитячих талантів».

­ Конкурс «Молодь обирає здоров’я».

­ Обласний проект «Розвиток громадсько-активної школи».

­ Довготривалий проект управлінської діяльності у призмі розвитку навчальних закладів Новоархангельського району «До успіху – зусилля всіх!».

­ Районний історико-краєзнавчий, туристичний проект «Пізнай наш рідний край – щасливого дитинства оберіг»;

­ Районний методичний проект «Сучасні технології успішного навчання» (2012-2015 р.р.).

­ Районний огляд-конкурс екологічних агітбригад.

­ Свято „День захисту дітей” під гаслом «Діти Новоархангельщини єднають Україну», районний конкурс «Я малюю Україну».

­ Експедиція «Моя Батьківщина - Україна».

­ Всеукраїнський конкурс (районний етап) «Учитель року».

­ Чемпіонат інтелектуальних ігор « Що? Де? Коли?».

­ Виставка-конкурс декоративно та образотворчого мистецтва. «Я люблю тебе, Україно».

­ Огляд-конкурс театральних колективів та читців.

­ Огляд – конкурс художньої самодіяльності.

­ Районна сесія районного парламенту дітей.

­ Районний літературний конкурс «Творчість юних, що торкається душі».

­ Районний художньо-мистецький конкурс «Веселкова палітра» та інші.

Адміністрацією БДЮТ проведена значна робота зі створення умов для підвищення професійної компетентності, майстерності педагогічних працівників. Діє чітка система діяльності педагогічного колективу і контролю з боку адміністрації щодо організації навчально-виховного процесу, що знаходять своє відображення в ефективності управлінських рішень.

У закладі систематично проводяться різноманітні тематичні тижні, зокрема: методичні, молодого педагога, творчого пошуку, що сприяють підвищенню рівня професійних знань та педагогічної культури, обміну досвідом, творчому пошуку керівників гуртків, розвитку їхніх творчих здібностей, презентації цікавих методичних знахідок. У рамках таких тижнів традиційним є проведення панорами відкритих занять, різноманітних методичних заходів, конкурсів педагогічної майстерності.

Вдалою формою роботи можна вважати зустріч поколінь «Наша історія», у межах якої зустрілися представники молодого та старшого педагогічних поколінь. Спогади, поради, настанови – від досвідчених педагогів, мрії, плани, сподівання – з боку педагогічної молоді, а також перегляд старих фотографій, виконання цікавих завдань з метою налагодження партнерських взаємин, довіри та взаєморозуміння – в сумі допомогло створити атмосферу психологічного комфорту, внутрішньої свободи, забезпечити всім учасникам заряд позитивних емоцій та творчої енергії.

Разом з тим, в організації методичної роботи, є ряд невирішених проблем:

­ не досить ефективно працювала творча група керівників гуртків. Робота не була адресною, окремі засідання проведено не на належному теоретичному та практичному рівнях;

­ недостатньою мірою залучаються до методичної роботи керівники гуртків, які працюють на базі сільських шкіл та сумісники.

Лише деякі керівники гуртків мають персональні "портфоліо".

Кiлькiсть переглядiв: 476

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031